Cenovnik parketa

Hrastov klasičan parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 15.50 - 29.00 eur / m2
N KLASA 12.00 - 23.00 eur / m2
R KLASA 10.00 - 18.00 eur / m2
R2 KLASA 10.00 - 13.00 eur / m2
VS KLASA 6.00 - 12.00 eur / m2

Jasenov parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 15.00 - 24.00 eur / m2
N KLASA 13.50 - 18.00 eur / m2
R KLASA 10.00 - 15.00 eur / m2
VS KLASA 6.00 - 8.00 eur / m2

Bukov parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 9.00 - 13.00 eur / m2
R KLASA 8.00 - 10.50 eur / m2
VS KLASA 5.50 -7.00 eur / m2

Napomena:
Cenu parketa pored vrste drveta i klase određuje i dužina i širina lamele. Kraće i uže lamele su jeftinije, dok su duže i šire lamele skuplje.