Cenovnik parketa

Hrastov klasičan parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 17.00 - 31.00 eur / m2
N KLASA 14.50 - 26.50 eur / m2
R KLASA 12.00 - 22.00 eur / m2
R2 KLASA 11.00 - 15.50 eur / m2
VS KLASA 7.00 - 13.00 eur / m2

Jasenov parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 16.00 - 23.50 eur / m2
N KLASA 13.00 - 20.00 eur / m2
R KLASA 11.50 - 17.00 eur / m2
VS KLASA 7.00 - 10.50 eur / m2

Bukov parket 21mm

Klasa Cena
E/S KLASA 12.00 - 16.50 eur / m2
R KLASA 10.00 - 14.00 eur / m2
VS KLASA 6.00 -8.00 eur / m2

Napomena:
Cenu parketa pored vrste drveta i klase određuje i dužina i širina lamele. Kraće i uže lamele su jeftinije, dok su duže i šire lamele skuplje.